Video

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/7OzVG3fhS9M” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>

Công ty Cổ phần Tổ chức sự kiện và biểu diễn nghệ thuật Nguyễn An

  • Địa chỉ: Nhà 102 A1, Ngõ 34 đường Cầu Diễn, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
  • Điện thoại: 024.66873049 / 0976 240 826
  • Website: nguyenanevent.com
  • Email: tochucsukiennguyenan@gmail.com