Thanh Hóa là một tỉnh rộng nhất miền trung với sự phát triển của các khu công nghiệp lớn phân tán rộng khắp. Nhu cầu tổ chức sự kiện tại Thanh Hóa nhằm quảng bá sản phẩm – dịch vụ và thương hiệu công ty ngày càng cao. Tại Thanh Hóa ngày nay mới chỉ có các đơn vị tổ chức sự kiện nhỏ lẻ phục vụ sự kiện cưới – hỏi… Còn các sự kiện có quy mô lớn…