Chạy roadshow là một trong những hình thức quảng bá được rất nhiều doanh nghiệp sử dụng bởi tạo ấn tượng mạnh đến công chúng và áp dụng được với hầu hết các sản phẩm dịch vụ. Tuy nhiên, đây là sự kiện gồm nhiều hoạt động phức tạp nên không phải đơn vị nào cũng có thể áp dụng hình thức quảng bá này một cách hiệu quả và kinh tế. Công ty Cung Cấp Tổ chức chạy roadshow 0976240826…