Quản lý tài chính hay nói cách khác là tiết kiệm chi phí trong tổ chức sự kiện là một trong những tiêu chí hàng đầu trong việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ event. Đắt chưa chắc đã tốt, rẻ không hẳn là tồi – nếu bạn thực sự có năng lực”. Yêu cầu tưởng chừng như nghịch lý “Chi phí tiết kiệm – hiệu quả tối đa” của khách hàng là một thử thách chủ yếu cho…