Kinh nghiệm tổ chức sự kiện có vai trò quan trọng trong chiến lược quảng bá với bất kì thương hiệu nào. Bởi đây là cách tốt nhất để thu hút khách hàng hiện tại với thương hiệu. Khách hàng tham dự sự kiện sẽ mang lại sự tương tác và gia tăng nhận diện thương hiệu. Số lượng khách hàng tham gia sự kiện không nhất thiết chỉ trong quá trình sự kiện diễn ra, nó bắt đầu từ…