Công ty Nguyễn An cung cấp PG tại Hà Nội Là công ty sự kiện hàng đầu tại Hà Nội, công ty tổ chức sự kiện Nguyễn An với các dịch vụ, thiết bị sự kiện hiện đại và phong phú, bên cạnh đó công ty sự kiện nguyễn an còn cung cấp nhân sự sự kiện như: PG , nhóm múa, nhóm nhảy…, các gói nhân sự tại công ty nguyễn an đều mang lại giá trị cho khách…