Nhân sự sự kiện

Cung cấp nhóm nhảy ,tác phẩm múa ,PG …!
MC chuyên nghiệp, ca sĩ, nhóm nhạc, nhóm nhảy, múa lân – rồng, …

Công ty Cổ phần Tổ chức sự kiện và biểu diễn nghệ thuật Nguyễn An

  • Địa chỉ: Nhà 102 A1, Ngõ 34 đường Cầu Diễn, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
  • Điện thoại: 024.66873049 / 0976 240 826
  • Website: nguyenanevent.com
  • Email: tochucsukiennguyenan@gmail.com